Våre tjenester

Vi har sentral godkjenning innenfor både graving, riving, betong og rørlegging. Og leverer et bred spekter av andre tjenester.

Gravearbeid

En god utført graving er grunnlaget for et vellykket byggeprosjekt. Vi tilbyr alt innenfor graving, deriblant drenering, tomtegraving, opprydding av forurenset grunn, vei og fjerning av oljetank.

Rivearbeid

Vi gjennomfører både små og store riveprosjekter. Hos oss brukes en moderne maskinpark og vi har særlig fokus på miljøaspektet i form av riktig avfallssortering.

Fiberanlegg

Vi har bred erfaring i fremføring og utbygging av fiberanlegg. 

Betong

Som et av verdens mest brukte byggemateriale i moderne tid er vi kompromissløse når det kommer til betong. Vi står for armering og utstøping av ringmurer, støttemurer og VA-kummer, samt eventuelle andre betongbehov som dukker opp på prosjektene våre.

VVS-tjenester

Renovering av bad krever ganske mye tid og planlegging, og det er også noe du ikke gjør så ofte i løpet av livet. Vi har spesialisert oss på alle former for oppussingsoppgaver på bad- og våtrom, og er sertifisert for ansvarsrett innenfor rørlegging.

Microtrenching

Microtrenching har økonomiske fordeler, er gunstig for veibrukerne, reduserer senskader på veiene og er bedre for miljøet enn ordinær graving for fiberledninger.

Vi har utstyr og maskiner tilgjengelig for å utføre microtrenching i samarbeid med vårt søsterselskap Microtrenching Nord AS  – som en av få i hele Norden.

Blåsing av fiber

Vi blåser alle størrelser av fiberkabler, store som små, og har oppdrag som innebærer både fornying, vedlikehold, oppgradering og utbygging.

Transport

Store deler av transporten vår består av bort- og innkjøring av masser knyttet til våre prosjekter. Vi sørger også for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk, og skaffer jord, stein og singel ved behov.

Rørfornying / kumfornying

Vi driver med renovering/strømping av avløpsrør, dette er en metode som utføres uten graving. Samt renovering av eksisterende betongkummer.

Har du behov for våre tjenester?

Kontakt oss direkte

Erlend Lundheim

Prosjektleder

Telefon: +47 954 99 995
Send e-post

Christer Sundstrøm

Daglig leder

Telefon: +47 957 81 449
Send e-post